marți, 21 martie 2023

Ziua Internațională a Pădurilor

 

În ultimele decenii, omenirea a devenit tot mai conștientă de rolul și importanța pădurii pentru societate. Din aceste considerente, în conformitate cu Rezoluția Adunării Generale a O.N.U. din noiembrie 2012, ziua de 21 martie a fiecărui an a fost declarată „Ziua Internațională a Pădurilor”, context în care, toate statele membre sunt invitate la acțiuni pentru prezentarea și promovarea, în context național, a unor activități concrete privind starea și gestionarea durabilă a pădurilor.
 În țara noastră, mai mult de jumătate din suprafața Carpaților este acoperită de pădure, ceea ce reprezintă cea mai mare suprafață de pădure montană naturală de fag sau de amestec cu conifere de pe continent, cu excepția Rusiei. WWF (World Wide Fund for Nature) a identificat pe teritoriul României aproape 65.000 de hectare de păduri virgine sau cvasivirgine, aproximativ 65% dintre habitatele de acest fel din Uniunea Europeană. n această zi, ţările sunt încurajate să întreprindă eforturi locale, naţionale şi internaţionale pentru a organiza activităţi care implică păduri şi copaci. 
Tema pentru fiecare Zi internaţională a pădurilor este aleasă de către Parteneriatul Colaborativ pentru Păduri. 
În 2023, tema este: „Pădurile şi sănătatea” („Forests and health”), conform http://www.fao.org/international-day-of-forests. 
 Pădurile găzduiesc aproximativ 80% din biodiversitatea terestră și sunt formate din peste 60.000 de specii de arbori. Când bem un pahar cu apă, scriem într-un caiet, luăm medicamente sau ne construim o casă, nu facem întotdeauna legătura cu pădurea. Și totuși multe aspecte ale vieții noastre cotidiene sunt legate într-un fel sau altul de păduri.
 Gestionarea durabilă a pădurilor și utilizarea durabilă a resurselor sunt esențiale pentru combaterea schimbărilor climatice și pentru a contribui la prosperitatea și bunăstarea generațiilor actuale și viitoare. Pădurile joacă, de asemenea, un rol crucial în reducerea sărăciei și în atingerea Obiectivelor de Dezvoltare Durabilă (ODD).
 Cu toate acestea, în ciuda tuturor acestor neprețuite beneficii ecologice, economice, sociale și de sănătate, exploatările la nivel global continuă într-un ritm alarmant.
 Lemnul ajută la furnizarea de hrană și apă fără bacterii în multe bucătării, construiește nenumărate piese de mobilier și ustensile, înlocuiește materiale dăunătoare precum plasticul, creează noi fibre pentru hainele noastre și, prin tehnologie, ajută domenii precum medicina.

Niciun comentariu: