vineri, 28 noiembrie 2008

Şedinţa Consiliului Local

"Acolo e Şedinţa!"...te avertizează un cetăţean preocupat de propriul echilibru...

R O M Â N I A Avizat,

JUDEŢUL BOTOŞANI Secretar,

COMUNA MILEANCA

P R I M A R

D I S P O Z I ŢI E

Privind convocarea Consiliului local Mileanca în şedinţă pentru data de vineri 28 noiembrie 2008, orele 1000

PRIMARUL COMUNEI MILEANCA

-

-in baza prevederilor art.39-(1) si (3) , din Legea nr.215/2001 , republicata,

-văzînd art.6 din legea nr.52/2003, privind transparenţa decizională

-in temeiul art.68-(1) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală,,

D I S P U N E:

Art.1.Se convoaca în şedinţă ordinară Consiliul local Mileanca pentru data de 28 noiembrie 2008, 2008, orele 10,00.Sedinta se tine in sala mare a primariei si va avea urmatoarea ordine de zi:

1.Informare privind activitatea de asistenţă socială : – dosarele întocmite la Legea nr.416/2001;

- dosare persoane cu handicap şi handicap grav;

-acordarea ajutoarelor pentru încălzire.

2.Proobleme curente.

Art.2.Secretarul comunei Mileanca va duce la îndeplinire prevederile prezentei dispoziţii.

Primar,

Ioan Ursachi

Mileanca, 24 noiembrie, 2008.

Nr.242.

JUDEŢUL BOTOŞANI

CONSILIUL LOCAL MILEANCA

Nr……..din ………………..2008

C O N V O C A R E

Se convoaca în şedinţă ordinară Consiliul local Mileanca pentru data de 28 noiembrie 2008, orele 10,00.Sedinta se tine in sala mare a primariei si va avea urmatoarea ordine de zi:

.Informare privind activitatea de asistenţă socială : – dosarele întocmite la Legea nr.416/2001;

- dosare persoane cu handicap şi handicap grav;

-acordarea ajutoarelor pentru încălzire.

2.Probleme curente.

CONSILIERI:

1.Azamfirei Alexandru;

2.Apetrea Mihai;

3.Antoci Valeriu;

4.Bordianu Rodica

5..Dumitrel Georgică;

6.Gavril Irimia

7.Giugastru Lucian;

8.Roşu Elena-Mihaela;

9.Filip Nelu;

10.Maftei Ion;

11.Văcăreanu Georgel

INVITAŢI:

1.Dubiţ Gheorghe .......1. Hergheligiu Marcel…………….

2.Vasilachi Gheorghe....2.Ştirbu Cornel…………………..

3.Saucă C-tin

3.Carcea Elena………………………… 4.Ciobanu Stratica…………………

7.Ivaşcă Dumitru…………………… 5.Văcăreanu Doina………….

8.Aiftincă Eugen…………………….. 6.Mitoceanu Sebastian………….

Secretar,

Ţurcanu PetruUn primar ...furios!

"Am solicitat dosarele celor "asistaţi", doar...!( consilier Georgică Dumitrel,PNL)

"... nu dosare politice, ci listele celor care primesc ajutoare nemeritate..."(consilier PNG:Filip Nelu)

Un preşedinte de şedinţă depăşit de ordinea de zi...

Pledoaria dnei Azamfirei Daniela a surprins asistenţa prin deschiderea către comunicare şi schimbare de atitudine din partea executivului...

...fostul primar cunoaşte situaţia dosarelor...

...mai puţin dl. Tică...

...majoritatea politică din Consiliul Local pare să fi înţeles semnalele din public...

... mai mult feminin şi fără culoare politică...

... cu atenţie la bugetul public...

Ordinea de zi a Şedinţei l-a" toropit" de-a binelea...!

Un comentariu:

3Minator spunea...

Ăştia au avut drept de vot?!?!?!
Se vede - aşa votanţi, aşa conducere. Ar trebui interzis accesul persoanelor în stare de ebrietate în Primărie!