joi, 17 septembrie 2009

Predictive, formative, sumative!

Încep la finalul grupei pregătitoare pentru şcoală, cu scopul pregătirii unui "raport de evaluare a competenţelor cognitive, emoţionale şi sociale ale copilului", după cum se arată în legea asumată marţi de Guvern.
Apoi, cum intră în clasa I, elevii sunt supuşi primelor evaluări "predictive", ale căror rezultate nu se trec în catalog.
"Pe baza rezultatelor evaluării predictive, se stabileşte nivelul iniţial al cunoştinţelor, deprinderilor/abilităţilor şi aptitudinilor pentru fiecare elev, considerat ca nivel de referinţă pentru anul şcolar şi disciplina/modulul de pregătire respectiv", potrivit textului legii.
Acest tip de evaluare se va face, apoi, la începutul fiecărui an de studii preuniversitare.
Apoi, pe parcursul anului elevii sunt evaluaţi "formativ".
Nici aceste rezultate nu se trec în catalog, însă "au funcţie de constatare a progresului pe parcurs al elevilor şi de sprijinire continuă a acestora prin corectarea greşelilor şi individualizarea activităţii educaţionale, conform nevoilor şi potenţialului elevilor, în raport cu standardele curriculare" şi "asigură reglarea şi auto-reglarea procesului de predare-învăţare".
În lege nu se explică însă care sunt criteriile după care se fac aceste evaluări.
Un alt tip de evaluare este cel "sumativ", adică testele de la clasă şi examenele naţionale. "Evaluările sumative la nivelul unităţii de învăţământ se realizează sub coordonarea consiliului de administraţie al acesteia, în baza unei metodologii aprobate prin ordin al ministrului Educaţiei". Acest tip de evaluări se fac la finalul claselor a II-a, a VI-a şi a X-a.
La nivel naţional, folosind subiecte unice, se realizează testări pentru absolvenţii fiecărui ciclu de studii, adică clasa a IV-a, a VIII-a şi a XII-a.
Testarea din clasa a VIII-a va conta pentru admiterea la liceu şi va înlocui, parţial în 2009-2010 şi complet în anul următor, tezele cu subiect unic.
O noutate este că pe lângă testarea "sumativă" din clasa a VIII-a şi media anilor de gimnaziu, liceele pot organiza separat şi examene de admitere, dacă nu au încredere în rezultatele tuturor evaluărilor enunţate până în prezent.
Ultima evaluare din preuniversitar este bacalaureatul, supranumit "examenul de maturitate". Acesta a fost modificat, în sensul că probele orale/practice, cu una mai mult decât în prezent, şi anume informatica, se dau în timpul anului şcolar şi sunt eliminatorii, dar nu mai contează la media finală, iar probele scrise/practice sunt cu una mai puţin, respectiv a fost eliminată ultima probă de bacalaureat, cea la discipline din altă arie curriculară decât cea absolvită, unde mai mult de jumătate dintre candidaţi alegeau proba la educaţie fizică
Deşi "finanţarea urmează elevul", după cum scrie în lege, în partea bacalaureatului se anunţă că "elevii pot opta şi pentru susţinerea bacalaureatului internaţional, cu finanţare din surse proprii". O menţiune subliniată în lege este că profesorii sunt obligaţi prin lege să anunţe şi să justifice elevilor notele obţinute, în timpul aceleaşi ore, în cazul evaluărilor orale, şi în termen de cel mult două săptămâni de la data evaluării, în cazul altor modalităţi de evaluare.

Niciun comentariu: