luni, 7 iunie 2010

Înscrierile pentru probele de aptitudini la liceele vocaţionale

În cursul acestei săptămâni, absolvenţii de clasa a VIII-a ce optează pentru admiterea în licee vocaţionale trebuie să se înscrie pentru a susţine probele de aptitudini, urmând ca desfăşurarea acestora să aibă loc în perioada 15-17 iunie iar rezultatele să fie afişate pe 18 iunie 2010.
După afişarea rezultatelor va avea loc transmiterea, în format electronic şi în scris, către comisia de admitere judeţeană a listei candidaţilor declaraţi admişi la clasele la care s-au susţinut probe de aptitudini.
La 14 iunie, este programată completarea, de către secretariatele şcolilor, a fişelor de înscriere cu codul unităţii de învăţământ gimnazial, cu datele personale ale absolvenţilor claselor a VIII-a, cu mediile generale de absolvire, cu notele şi mediile obţinute la tezele cu subiect unic, cu mediile obţinute la evaluarea naţională din clasa a VIII-a, cu mediile de admitere.
Apoi urmează afişarea în fiecare unitate de învăţământ gimnazial, a listei candidaţilor, în ordinea descrescătoare a mediilor de admitere.
De asemenea, are loc transmiterea către comisia judeţeană de admitere a listei elevilor corigenţi, repetenţi, cu situaţia neîncheiată sau exmatriculaţi.
Pe 15 iunie are loc eliberarea fişelor de înscriere pentru candidaţii care
solicită să participe la admitere în alt judeţ, iar pe 16 iunie se va anunţa ierarhia la nivel judeţean a absolvenţilor claselor a VIII-a.
Repartizarea elevilor la liceu se va face computerizat în doar două etape, prima urmând să aibă loc pe 2 iulie şi a doua pe 12 iulie a.c. O noutate, faţă de anul 2009, este că cea de-a treia repartizare nu va fi computerizată şi se va desfăşura între 1-10 septembrie.

Niciun comentariu: