vineri, 13 august 2010

Şedinţa Consiliului Local

ROMÂNIA
COMUNA MILEANCA
JUDETUL BOTOŞANIDISPOZIŢIE
privind convocarea Consiliului Local al comunei Mileanca în şedinţă ordinară în data de 13 august 2010Primarul comunei Mileanca, judeţul Botoşani

• În conformitate cu prevederile art. 39-(1) şi (3) din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată;
• În baza art. 6 din Legea nr. 52/2003, privind transparenţa decizională;
• În temeiul art. 68-(1) din Legea nr. 215/2001 – a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare:


DISPUNE:
Art. 1 Se convoacă Consiliul local pentru şedinţa ordinară pe data de 13 august 2010, orele 1800 în sala de şedinţă din localul Primăriei comunei Mileanca, cu următoarea ordine de zi:

1. Proiect de hotărâre privind aprobarea Organigramei şi a Statului de funcţii pentru Aparatul de specialitate al primarului şi a Serviciilor publice de interes local în urma aplicării O.U.G. nr. 63/2010 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale;
2. Diverse.


PRIMAR, Avizat
Ioan URSACHI
Petru ŢURCANU

Mileanca, 06 august 2010
Nr. 143ROMÂNIA
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI MILEANCA
JUDEŢUL BOTOŞANI


Nr. 1438 din 09.08.2010

CONVOCARE


Pe data de 13 august 2010, orele 1800 sunteţi convocaţi să luaţi parte la şedinţa ordinară a Consiliului Local al comunei Mileanca, şedinţă convocată în baza Dispoziţiei primarului nr. 143 din 06.08.2010 şi care va avea loc în sala de şedinţă din localul Primăriei Mileanca cu următoarea ordine de zi:

1. Proiect de hotărâre privind aprobarea Organigramei şi a Statului de funcţii pentru Aparatul de specialitate al primarului şi a Serviciilor publice de interes local în urma aplicării O.U.G. nr. 63/2010 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale;
2. Diverse.

1. Antoce Valeriu ___________________________,

2. Apetrea Mihai ____________________________,

3. Azamfirei Alexandru ______________________,

4. Bordianu Rodica _________________________,

5. Dumitrel Georgică ________________________,

6. Filip Nelu ________________________________,

7. Gavril Irimia ______________________________,

8. Giugastru Lucian _________________________,

9. Maftei Ion ________________________________,

10. Roşu Elena – Mihaela ____________________,

11. Văcăreanu Georgel _______________________,Secretar,

Niciun comentariu: