marți, 27 septembrie 2011

Fără ajutorul de încălzire a locuinţei!

Zeci de milenceni nu vor beneficia în sezonul rece de subvenţii la încălzirea locuinţei dacă deţin o serie de bunuri sau proprietăţi ce duc la excluderea lor de pe listele de beneficiari de ajutoare de căldură. În multe cazuri se poate ajunge chiar la întocmirea de dosare penale şi la executarea silită pentru recuperarea sumelor de care au beneficiat, în cazul în care se descoperă că au minţit la completarea cererilor de acordare a subvenţiilor.
Normele metodologice de aplicare a prevederilor OUG privind măsurile de protecţie socială în sezonul rece au fost publicate în urmă cu câteva zile în Monitorul Oficial, iar în baza acestora primăriile din tot judeţul se pregătesc să distribuie formularele de acordare a ajutoarelor de încălzire.
Plafonul maxim de venit net mediu lunar s-a modificat pentru cei care beneficiază de energie termică în sistem centralizat, fiind de 786 de lei pe membru de familie, în vreme ce pentru persoanele singure, venitul mediu net pentru care se acordă subvenţii este de până la 1.082 de lei.
Pentru celelalte categorii de ajutoare, acordate celor care se încălzesc folosind centrale pe gaz metan sau pe lemne, plafonul maxim rămâne la nivelul anului trecut, de 615 lei/membru de familie.
Ajutoarele de încălzire a locuinţelor nu vor fi acordate sucevenilor care deţin autoturisme cu o capacitate cilindrică de peste 1600 cm cubi (cu excepţia celor adaptate pentru nevoile persoanelor cu handicap), motociclete, motorete sau scutere.
De asemenea, restricţia este valabilă şi în cazul proprietarilor de autoutilitare, autocamioane de orice fel, cu sau fără remorci, rulote, autobuze sau microbuze.
În această categorie de bunuri interzise se încadrează şi şalupele, bărcile cu motor, scuterele de apă şi iahturile, dar şi utilaje agricole precum tractorul şi combina autopropulsantă.
Beneficiarii de ajutoare de căldură nu au voie să deţină nici utilaje de prelucrare agricolă precum presă de ulei sau moară de cereale, dar nici utilaje de prelucrare a lemnului – gater, drujbă sau alte utilaje acţionate hidraulic, mecanic sau electric.
O altă restricţie impusă de Guvern la acordarea ajutoarelor de încălzire se referă la existenţa unor depozite bancare cu valori de peste 3.000 de lei pe numele beneficiarilor de subvenţii la căldură.
Conform legii, în lista bunurilor ce duc la excluderea acordării ajutorului pentru încălzirea locuinţei, la loc „de cinste” se află clădirile sau alte spaţii locative în afara locuinţei de domiciliu şi a anexelor gospodăreşti, precum şi alte imobile aflate în proprietate, închiriate sau deţinute prin contract de concesiune sau comodat.
Practic, milencenii care deţin mai mult de o locuinţă sunt excluşi de la plata acestei subvenţii pe timp de iarnă, dar, în acelaşi timp, restricţia este valabilă şi în cazul proprietarilor de garaje sau chiar şi al celor care deţin chioşcuri
Deţinătorii unor suprafeţe de teren sau cursuri de apă cu o suprafaţă mai mare de 1000 de mp în zona urbană şi 2000 de mp în zona rurală sunt trecuţi de asemeni pe “lista neagră” a beneficiarilor ajutoarelor băneşti pentru încălzire.
Pentru deţinătorii de terenuri arabile, forestiere sau fâneţe din zona colinară şi de şes, limita de la care nu se mai acordă subvenţii la încălzire este suprafaţa de două hectare, pentru familii cu maxim trei persoane, sau de trei hectare, pentru familii de peste trei persoane.
În cazul deţinătorilor de terenuri cu vii, livezi, grădini de legume şi flori, limita de la care nu se mai acordă subvenţii pentru încălzirea locuinţelor este de un hectar pentru familii cu maxim trei persoane şi de 1,5 hectare pentru familii de peste trei persoane.
De asemeni, nu se acordă subvenţia nici pentru cei care deţin vii sau livezi cu suprafaţă de cel puţin 1,5 hectare (familii de 1-3 persoane) sau două hectare (familii de peste trei persoane), precum şi în cazul deţinerii de fâneţe cu suprafaţă de cel puţin patru hectare (familii de 1-3 persoane) sau cinci hectare (familii de peste 3 persoane).
O altă restricţie impusă de Guvern la acordarea ajutoarelor de încălzire este cea referitoare la deţinerea de animale. Astfel, nu mai beneficiază de protecţie socială în sezonul rece cei care deţin peste trei bovine, peste cinci porcine sau peste 20 de ovine/caprine, precum şi cei care au peste 15 familii de albine.
O noutate introdusă de guvernanţi de anul acesta este obligativitatea primăriilor de a verifica veridicitatea datelor declarate de solicitanţi prin formularele de acordare a ajutoarelor de încălzire, la cel puţin 60% dintre beneficiari, nu doar la 3%, cum se făcea până acum.
Cei care vor fi descoperiţi că au dat declaraţii false vor rămâne fără subvenţii şi vor încasa şi amenzi.
Declaraţiile şi cererile privind solicitarea subvenţiei pentru încălzirea locuinţelor vor trebui completate şi depuse la primării, individual sau prin asociaţii de proprietari, până pe data de 15 octombrie.

Niciun comentariu: