marți, 14 februarie 2012

Bacalaureatul...costă!

Absolvenţii de liceu din seriile anterioare care au susţinut şi picat de cel puţin două ori Bacalaureatul vor fi nevoiţi să scoată din buzunare 230 de lei pentru a putea participa pentru a treia, a patra etc. oară la examen.
Această taxă se va achita doar în cazul în care un candidat participă la toate probele de examen. În cazul în care un candidat obţine recunoaşterea rezultatelor obţinute la sesiunile anterioare şi participă doar la o parte dintre probe, taxa de participare se va stabili "luîndu-se în calcul toate cheltuielile necesare examinării fiecărui candidat", după cum sună precizările transmise ieri Inspectoratului Şcolar Judeţean Neamţ de către Ministerul Educaţiei.
Înscrierea la prima sesiune a Bacalaureatului se va face în perioada 28 - 30 mai 2012, adică în ultima săptămână a semestrului al doilea.
Probele de certificare a competenţelor vor fi susţinute de toţi candidaţii, indiferent de serie şi de profil, în următoarele perioade: 11-13 iunie - evaluarea competenţelor lingvistice de comunicare orală în limba română; 18-22 iunie - evaluarea compeţentelor digitale; 25-27 iunie - evaluarea compeţentelor lingvistice într-o limbă de circulaţie internaţională.
Ca noutate, perioadele de desfăşurare a probelor de comteţenţe vor putea fi prelungite la solicitarea comisei judeţene de examen, cu aprobarea Ministerului Educaţiei.
Cât priveşte probele scrise, cea de limba şi literatura română va fi susţinută, la fel, de toţi candidaţii, pe 2 iulie. Pe 4 iulie va fi proba obligatorie a profilului: istorie pentru cei de la profilul umanist, profilul artistic, profilul pedagogic - majoritatea specializărilor, profilul educaţie fizică şi sport şi profilul teologic; matematică pentru profilul real, profilul servicii, profilul resurse naturale şi protecţia mediului, profilul tehnic, profilul pedagogic - numai specializarea învăţător/educatoare şi profilul militar.
Proba la alegere în funcţie de profil şi specializare se va susţine pe 6 iulie, la una dintre următoarele discipline: geografie, logică şi argumentare, psihologie, economie, sociologie, filosofie, fizică, chimie, biologie sau informatică.
Afişarea rezultatelor este programată pe 8 iulie; a doua zi vor putea fi depuse contestaţii. Între 10 şi 12 iulie vor fi rezolvate contestaţiile, iar pe 13 iulie vor fi afişate rezultatele finale.

Niciun comentariu: