marți, 14 februarie 2012

Beneficiarii de ajutor social, scoşi la muncă!

Persoanele majore, apte de muncă, din familiile cărora primăria locală le acordă ajutoare sociale, vor fi obligate să efectueze un număr de ore de muncă în interesul comunităţii, proporţional cu banii primiţi.
Ar fi vorba de oamenii care, în 2012, vor beneficia de venit minim garantat, aceştia urmînd să desfăşoare diverse activităţi de interes local.
De repartizarea orelor de muncă şi eliberarea adeverinţelor din care reiese efectuarea normelor se ocupă Serviciul de Protecţie Socială.
În regulamentul întocmit de primărie, pentru anul în curs, se menţionează că persoanele care beneficiază de ajutoare sociale se vor ocupa de salubrizarea străzilor, întreţinerea curăţeniei pe spaţiile verzi, curăţarea manuală a gheţii şi a zăpezii de pe trotuare, alei şi căi de acces, igienizarea albiilor rîurilor, dar şi a zonelor sportive ori de agrement aflate în proprietatea primăriei.
De asemenea, vor fi solicitate să ajute la igienizarea şi întreţinerea unor clădiri proprietate publică, precum şi a pieselor de mobilier stradal, se vor ocupa de îngrijirea persoanelor vîrstnice şi a celor cu handicap ori invalide, de igienizarea parcurilor şi a pădurilor proprietate publică, vor întreţine curăţenia în locurile de joacă.
Potrivit planului întocmit de Consiliul local, ar fi nevoie de 22 de persoane, care vor primi tot ce le trebuie, de la mănuşi şi mături pînă la unelte şi veste de avertizare.
La încheierea perioadei de muncă, se vor elibera adeverinţe care vor confirma numărul de ore de acţiuni de interes local realizate de fiecare benefiar de ajutor social.

Niciun comentariu: