miercuri, 14 martie 2012

Alegeri locale în 10 iunie

Scrutinul pentru alegerea primarilor, consilierilor locali, municipali, județeni și a președinților consiliilor județene va avea loc în data de 10 iunie 2012, a anunțat, într-un briefing de presă, purtătorul de cuvânt al Guvernului, Dan Suciu.
Executivul a aprobat marti un set de Hotărâri de Guvern privind organizarea alegerilor pentru autoritățile administrației publice locale din acest an, în vederea unei bune desfășurări a acestui proces extrem de important.
Potrivit Legii administrației publice locale nr.215/2001, cu modificările și completările ulterioare, mandatul primarului, consilierului local, respectiv al președintelui consiliului județean și al consilierului județean, este de patru ani.
Costurile totale estimate pentru pregătirea, organizarea și desfășurarea alegerilor sunt de 99,864 milioane de lei, fonduri allocate, printr-o Hotărâre aprobată astăzi, instituțiilor centrale implicate în organizarea scrutinului: Ministerului Administrației și Internelor, Secretariatului General al Guvernului, Autorității Electorale Permanente, Serviciului de Telecomunicații Speciale. În perioada electorală, va funcționa o Comisie de transparență care va avea rolul de a supraveghea modul în care se vor efectua cheltuielile pentru organizarea alegerilor locale. Din comisie vor face parte: câte un reprezentant al fiecărui partid politic parlamentar, doi reprezentanți ai organizațiilor neguvernamentale, doi reprezentanți ai Clubului Român de Presă și un reprezentant al Autorității Electorale Permanente.
Totodată, având în vedere constrângerile bugetare precum și necesitatea asigurării într-un termen cât mai scurt a fondurilor necesare bunei organizări și desfășurări a alegerilor, printr-o Ordonanță de Urgență adoptată astăzi Guvernul a stabilit un mecanism de recuperare din bugetele locale a sumelor alocate MAI, pentru instituțiile prefectului, din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului.
De asemenea, Guvernul a decis constituirea unor comisii tehnice la nivel central și județean, respectiv la nivelul municipiului București, pentru coordonarea organizării alegerilor locale, din care vor face parte reprezentanți ai instituțiilor publice implicate în organizarea și desfășurarea alegerilor. Comisia tehnică centrală va fi condusă de ministrul Administrației și Internelor, iar comisiile tehnice județene, respectiv a municipiului București, vor fi coordonate de prefecți. La ședințele Comisiei tehnice centrale pot participa, în calitate de invitați, reprezentanți ai partidelor politice parlamentare, ai Clubului Român de Presă, precum și ai organizațiilor neguvernamentale.
Executivul a aprobat mai multe Hotărâri în scopul pregătirii scrutinului electoral din iunie 2012.
Astfel, potrivit Programului calendaristic, până la 31 martie 2012 vor fi desemnați judecătorii din Biroul Electoral Central (BEC). Partidele și alianțele politice și organizațiile cetățenilor aparținând minorităților naționale vor comunica BEC, până în 10 aprilie, semnele electorale – urmând ca acestea să fie aduse la cunoștința publicului – , iar până la 1 mai vor fi adresate solicitările pentru alocarea timpilor de antenă. Până la 1 mai 2012 vor fi depuse candidaturile. Campania electorală va începe cu 30 de zile înainte de data desfășurării alegerilor, respectiv în 11 mai, și se va încheia în data de 9 iunie, ora 7.00. Procesul de votare din 10 iunie va începe la ora 7.00 și se încheie la ora 21.00. În cazul turului al doilea de scrutin pentru alegerea primarului sau pentru alegerea președintelui consiliului județean, potrivit legii, acesta va avea loc la două săptămâni de la primul tur, respectiv, în 24 iunie 2012.
Tot astăzi, printr-o Hotărâre de Guvern, au fost numerotate circumscripțiile electorale județene și a municipiului București, numărătoarea făcându-se crescător în ordine alfabetică a denumirii județelor. Excepție a făcut municipiul București, care va fi circumscripția electorală nr. 42.
De asemenea, Guvernul a aprobat prin alte acte normative:
Modelele ștampilelor care vor fi folosite la alegerile locale din 2012;Ø
Modelele buletinelor de vot;
Modelul timbrului autocolant care se va aplica pe cartea de identitate a persoanelor care votează;
Modelul copiei de pe lista electorală permanent, de pe lista electorală complementară și de pe lista electorală suplimentară, precum și alte documente tehnice necesare organizării procesului de votare.

Niciun comentariu: