joi, 29 martie 2012

Anunț SVSU

Serviciul Voluntar pentru Situații de Urgență Mileanca atenționează cetățenii asupra faptului că arderea vegetaţiei ierboase sau a resturilor vegetale de pe terenurile agricole este interzisă fără acceptul Agenţiei de Protecţie a Mediului Botoşani si fara emiterea permisului de lucru cu foc. Amendă: - pentru persoanele fizice de la 3.000 lei la 6.000 lei - pentru persone juridice de la 25.000 lei la 50.000 lei. Conform prevederilor art. 96 pct. 9 din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 195/2005 privind protecţia mediului, arderea vegetaţiei ierboase sau a resturilor vegetale de pe terenurile agricole se poate executa numai după: -obţinerea acceptului de la Agenţia de Protecţie a Mediului Botoşani -emiterea permisului de lucru cu foc de către primarul localităţii, pentru fiecare parcelă în care se vor executa lucrările cu foc deschis -informarea Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă Nicolae Iorga al Judeţului Botoşani şi a Serviciului Voluntar pentru Situaţii de Urgenţă al localităţii unde va avea loc arderea -realizarea măsurilor ce se impun pentru impiedicarea propagării focului la vecinătăţi, asigurându-se supravegherea permanentă a arderii. Masuri generale de prevenire a incendiilor la executarea lucrarilor cu foc deschis conform OMAI 163/2007 ART. 97 (1) Utilizarea focului deschis în locuri cu pericol de incendiu si pe timp de vânt este interzisa; locurile cu pericol de incendiu, în care se aplica aceasta interdictie, se stabilesc si se marcheaza de persoanele în drept. (2) Prepararea hranei prin utilizarea focului deschis în incintele unitatilor, în zonele de agrement si în gospodariile populatiei se face numai în locuri special amenajate, în conditii si la distante care sa nu permita propagarea focului la constructii, depozite, culturi agricole, paduri, plantatii sau la alte vecinatati. (3) Arderea resturilor vegetale, gunoaielor, deseurilor si a altor materiale combustibile se face în locuri special amenajate ori pe terenuri pregatite, cu luarea masurilor ce se impun pentru împiedicarea propagarii focului la vecinatati, asigurându-se supravegherea permanenta a arderii, precum si stingerea jarului dupa terminarea activitatii. (4) Arderea miristilor se face numai dupa luarea masurilor ce se impun pentru împiedicarea propagarii focului la vecinatati, asigurându-se supravegherea permanenta a arderii. (5) Utilizarea focului deschis nu se admite la distante mai mici de 40 m fata de locurile cu pericol de explozie: gaze si lichide combustibile, vapori inflamabili, explozivi etc., respectiv 10 m fata de materiale sau substante combustibile: lemn, hârtie, textile, carton asfaltat, bitum, ulei etc., fara a fi supravegheat si asigurat prin masuri corespunzatoare. (6) Luarea masurilor pentru prevenirea jocului copiilor cu focul în conditii si în locuri în care se pot produce incendii constituie o obligatie a persoanelor care raspund, potrivit legii, de cresterea, educarea si îngrijirea copiilor.

Niciun comentariu: