vineri, 9 martie 2012

Sfinţii 40 de Mucenici din Sevastia Armeniei

În acea vreme, Armenia era condusă de Agricolae, care îi vâna pe creştini şi îi chinuia prin cele mai negândite mijloace, că mulţi spuneau că diavolul era sfătuitorul lui. În timpul patimilor, Sfinţii Martiri au văzut un şarpe care îi şoptea tot timpul lui Agricolae ce să facă cu creştinii. Agricolae a prins 40 de soldaţi creştini care slujiseră până atunci în armata imperiului. Între ei Chirion, Candid şi Damnos cunoşteau Sfintele Scripturi şi multe cuvinte dumnezeieşti.
Agricolae le-a poruncit: "Precum în războaie aţi fost cu un suflet şi cu un cuget şi v-aţi arătat vitejia voastră, tot aşa şi acum, cu un cuget şi un suflet, să arătaţi supunerea voastră la împărăteştile legi şi să jertfiţi zeilor de voie". Sfinţii au acceptat de bunăvoie calvarul chinurilor, spunând lui Agricolae: "Dacă pentru împăratul cel pământesc ne-am luptat în războaie şi am biruit pe vrăjmaşi, precum singur mărturiseşti, ticălosule, cu atât mai vârtos ne vom nevoi pentru Împăratul Cel fără de moarte şi vom birui a ta răutate şi al tău vicleşug". Au fost aruncaţi în temniţă, unde frigul, întunericul şi singurătatea trebuia să le schimbe mintea şi purtarea, să le biruie tăria şi credinţa. Erau anchetaţi pe rând, bătuţi, iarăşi anchetaţi. Minţiţi că unul dintre ei a cedat şi a jertfit idolilor. Apoi nimic nu se mai întâmpla, după care procedura era luată de la capăt.
În temniţă, sfinţii şi-au plecat genunchii la rugăciune şi ziceau către Dumnezeu: "Scoate-ne pe noi, Doamne, din ispită şi din smintelile celor ce lucrează fărădelegea". Iar după ce se însera, cântau psalmi. În cântare începeau stihurile Chirion, iar Candid şi Domnos, împreună cu ceilalţi, după Chirion, repetau stihurile. La miezul nopţii li s-a arătat Domnul, zicându-le: "Bun este începutul nevoinţei voastre, dar cel ce va răbda până în sfârşit, acela se va mântui". Glasul Domnului toţi l-au auzit şi s-au înspăimântat, apoi s-au bucurat şi n-au dormit până a doua zi.
După şapte zile de temniţă, sfinţii au fost judecaţi iarăşi cu şi mai multă ură, pentru că, văzând Agricolae neînduplecarea lor, a poruncit să fie bătuţi cu pietre, dar pietrele aruncate spre ei se întorceau spre cei care le aruncau. Atunci a fost pregătit cel din urmă chin pentru Sfinţii Mucenici. Au fost legaţi şi duşi în mijlocul unui iezer. Când pătimeau acestea era iarnă, fiind un ger cumplit şi vânt puternic. I-au băgat dezbrăcaţi în mijlocul iezerului şi împrejur au pus ostaşi. Şi au pus în marginea iezerului o baie caldă, făcută pentru ca vreunul din mucenici, slăbind de ger şi voind să se închine la idoli, să iasă din apă şi să se încălzească şi să trăiască. Sosind ceasul nopţii şi gerul întărindu-se mai cumplit, trupurile sfinţilor îngheţau de ger. Atunci, unul dintre ei, neputând să rabde, s-a despărţit din sfânta ceată şi a alergat la baia caldă. Când şi-a atins piciorul de prag, abia simţind căldura, îndată a căzut mort. Sfinţii, dacă au văzut pe fugar plecând de la dânşii, au strigat către Dumnezeu într-un glas: "Au doară în râuri Te vei mânia, Doamne? Pentru că cel ce a căzut de la noi ca apa s-a vărsat şi toate oasele i s-au risipit, iar noi nu ne vom depărta de la Tine, căci ne vei învia şi numele Tău vom chema". Atunci o lumină se ivi deasupra lacului şi cununi de aur erau deasupra capetelor mucenicilor. Un soldat, trezindu-se şi văzând priveliştea, se aruncă şi el în apă, spunând că este creştin, pentru a plini numărul ucenicilor, căci unul plecase dintre ei. Apa din iezer se încălzi de la lumina din cer şi sfinţii au fost găsiţi nevătămaţi în zori.
Trupurile sfinţilor au fost arse şi oasele aruncate în lac, dar creştinii le-au adunat şi au fost de atunci răspândite în multe biserici şi creştinii le-au cinstit cu evlavie. Numele sfinţilor erau: Chirion, Candid, Domnos, Isihie, Ieraclie, Smaragd, Valent, Vivian, Evnichie, Claudie, Prisc, Teodul, Eutihie, Ioan, Xantie, Ilian, Sisinie, Aghie, Aetie, Flavie, Acachie, Ecdit, Lisimah, Alexandru, Ilie, Leontie, Gorgonie, Teofil, Dometian, Gaie, Atanasie, Chiril, Sacherdon, Nicolae, Valerie, Filoctimon, Severian, Hudion, Meliton şi Aglaie.

Niciun comentariu: