joi, 31 mai 2012

Campania «Mita si votul ilegal” ... continuă!

Campania de informare si constientizare a cetãtenilor cu privire la sanctiunile prevãzute de lege în cazul votului ilegal si a mitei electorale este derulatã la nivel national, în perioada 10 mai – 10 iunie a.c., în contextul desfãsurãrii alegerilor pentru autoritãtile administratiei publice locale din data de 10 iunie a.c.
 Asigurarea cadrului organizatoric pentru alegeri în deplinã legalitate este un obiectiv prioritar al Ministerului Administratiei si Internelor.
Astfel, mãsurile pe care ministerul le pune în aplicare pe durata alegerilor locale sunt pe de o parte mãsuri operative, respectiv de constatare si contracarare a infractiunilor si a faptelor care contravin legii, iar pe de altã parte, de informare si constientizare a cetãtenilor cu privire la riscurile la care se impun în situatia nerespectãrii legii.
Legea 67/2004 pentru alegerea autoritãtilor administratiei publice locale prevede pentru comiterea de fapte de naturã penalã pedepse cu închisoare cuprinse între 6 luni si 10 ani.
Mita este definitã ca „promisiunea, oferirea sau darea de bani, bunuri ori alte foloase în timpul campaniei electorale, precum si în scopul determinãrii alegãtorului sã voteze sau sã nu voteze o anumitã listã de candidati ori un anumit candidat pentru functia de primar, consilier sau de presedinte al consiliului jude- tean, precum si primirea acestora de cãtre alegãtori“.
 Aceastã faptã se pedepseste cu închisoare de la 6 luni la 5 ani.
 Astfel, nu numai cel ce dã mitã, dar si cel care primeste este pasibil de pedeapsã în campania electoralã.
 Aceeasi pedeapsã se aplicã si persoanei care voteazã fãrã a avea drept de vot ori alegãtorului care voteazã de mai multe ori în ziua alegerilor.
 Violarea prin orice mijloace a secretului votului de cãtre membrii biroului electoral al sectiei de votare ori de cãtre alte persoane constituie infractiune si se pedepseste cu închisoare de la 6 luni la 3 ani. Împiedicarea prin orice mijloace a liberului exercitiu al dreptului de a alege sau de a fi ales constituie infractiune si se pedepseste cu închisoare de la 6 luni la 5 ani si interzicerea unor drepturi.
În cazul în care prin aceastã fapta s-a pricinuit o vãtãmare a integritãtii corporale sau a sãnãtãtii, care necesitã pentru vindecare îngrijiri mai mult de 60 de zile sau care a produs una dintre urmãtoarele consecinte: pierderea unui simt sau a unui organ, încetarea functionãrii acestora, o infirmitate permanentã fizicã ori psihicã, slutirea, avortul ori punerea în primejdie a vietii persoanei, pedeapsa este închisoare de la 3 la 10 ani.
Atacul prin orice mijloace asupra localului sectiei de votare, furtul urnei sau al documentelor electorale, ruperea sigiliilor constituie infractiuni si se pedepsesc cu închisoare de la 2 la 7 ani, dacã fapta nu constituie o infractiune mai gravã.
 Astfel de informatii privind pedepsele prevãzute de lege în cazul votului ilegal si a mitei electorale sunt comunicate cetãtenilor în cadrul unor actiuni ale politistilor si specialistilor în prevenire. De asemenea, cetãtenilor el sunt înmânate si materiale preventive realizate în cadrul campaniei „Mita si votul ilegal înseamnã închisoare!“.

Niciun comentariu: