joi, 11 octombrie 2012

Registrul agricol, la control!

Prefectul judeţului Botosani a solicitat organizarea unor acţiuni de verificare a stadiului completării registrului agricol, motivat de faptul că Institutul naţional de statistică va realiza Ancheta Structurală în Agricultură în anul 2013.
Lucrările premergătoare acestei cercetări statistice urmând a fi realizate în baza informaţiilor din registrele agricole existente la nivelul primăriilor, corespunzător cerinţelor formulate de Eurosat – organismul specializat al Uniunii Europene.
   În acest context, prefectul judeţului a emis ordinul privind stabilirea colectivului, a tematicii şi a graficului de control vizând întocmirea şi ţinerea la zi a registrului agricol la unităţile administrativ – teritoriale de pe raza judeţului Botoşani.
  Conform acestui ordin, activitatea de control se va desfăşura în perioada 1-12 noiembrie 2012.
 Din colectivele de control fac parte reprezentanţii Instituţiei Prefectului judeţului Botoşani, a Direcţiei Judeţene de Statistică Botoşani şi a Direcţiei pentru Agricultură Botoşani.
  În cazul în care vor fi constatate nereguli privind completarea şi ţinerea la zi a registrelor agricole împuterniciţilor prefectului, stabiliţi prin ordin al prefectului, vor constata contravenţiile şi vor aplicarea sancţiunilor prevăzute de lege.

Niciun comentariu: