marți, 4 martie 2014

Acum 37 de ani!

Astăzi se împlinesc 37 ani de când România a fost zguduită de un seism de 7,5 grade pe scara Richer. Se întâmpla pe 4 martie 1977.
 Din cauza intervalului lung de revenire a cutremurelor de mare magnitudine, percepţia populaţiei asupra riscului seismic scade.
 Potrivit specialiştilor, doar o comunitate pregătită poate face faţă unei situaţii de urgenţă.
 Amploarea pagubelor şi numărul victimelor pot fi limitate printr-o gestionare corectă şi eficientă a evenimentului produs.
 La nivelul judeţului, situaţiile de urgenţă generate de seisme şi/sau alunecări de teren sunt gestionate de Comitetul Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă prin intermediul Grupului pentru suport tehnic.
Instituţiile implicate în gestionarea acestor tipuri de risc au atribuţii specifice atât în faza de predezastru, cât şi în cea de postdezastru, pentru limitarea şi înlăturarea consecinţelor.
 Un rol important în faza de predezastru, îl deţine informarea populaţiei cu privire la măsurile specifice pe care le pot adopta în vederea asigurării unei reacţii corecte şi oportune.
 Periodic, la nivelul localităţilor se organizează şi se desfăşoară exerciţii de alarmare publică în cooperare cu reprezentanţii componentei preventive din cadrul SVSU pentru verificarea modului de acţiune a structurilor implicate în gestionarea unor asemenea evenimente.
 Pompierii reamintesc cetăţenilor principalele reguli de comportare înainte, în timpul şi după ce un cutremur a avut loc.
 Reguli de comportare, individuale şi de grup la locul de muncă, în familie, pe stradă, în timpul producerii seismului
 1. Păstraţi-vă calmul, nu intraţi în panică, liniştiţi-i şi pe ceilalţi, protejaţi copiii, bătrânii şi femeile. Nu vă speriaţi de zgomotele din jur.
 2. Preveniţi tendinţele de a părăsi camera sau locuinţa, deoarece faza seismică iniţială are o durată redusă, astfel încât tocmai faza puternică a mişcării seismice vă poate surprinde pe scări, holuri, paliere, în aglomeraţie şi panică, conducând la accidente grave, nedorite.
 ATENŢIE! Scările sunt elemente de construcţii foarte sensibile la deplasările diferenţiate ale etajelor şi, chiar dacă ar rezista, deplasarea persoanelor pe scări sub efectul oscilaţiei seismice este extrem de periculoasă. Chiar dacă ieşirea de la etajele inferioare sau dintr-o locuinţă parter ar fi în principiu posibilă şi fezabilă în scurt timp, în special pentru persoane tinere, afară sunt multe alte riscuri: coşuri de fum, parapete, ornamente, vitraje etc.
 3. Rămâneţi în încăpere sau locuinţă, departe de ferestre care se pot sparge şi vă pot accidenta, protejaţi-vă sub o grindă, toc de uşă solid, sub un birou sau masă care sunt suficient de rezistente spre a vă feri de căderea unor obiecte, mobile suprapuse, lămpi, tencuieli ornamentale etc. În lipsa unor astfel de posibilităţi vă puteţi proteja stând la podea lângă un perete solid, pe genunchi şi coate, cu faţa în jos, iar cu palmele împreunate vă veţi proteja capul, ceafa, iar cu antebraţele pe lateral capul. Această recomandare implică o cunoaştere prealabilă a acelor elemente de construcţie rezistente, prin consultarea unui specialist atestat.
 4. Dacă este posibil, închideţi sursele de foc cât puteţi mai repede, iar dacă a luat foc ceva interveniţi imediat după ce a trecut şocul puternic.
 5. Nu fugiţi pe uşă, nu săriţi pe fereastră, nu alergaţi pe scări, nu utilizaţi liftul, evitaţi aglomeraţia, îmbulzeala, iar dacă este posibil deschideţi uşa locuinţei spre exterior, spre a preveni blocarea acesteia, în vederea evacuării după terminarea mişcării seismice.
 6. Nu alergaţi în stradă.
 7. Dacă vă aflaţi în afara unei clădiri, deplasaţi-vă cât mai departe de clădire, feriţi-vă de tencuieli, cărămizi, coşuri, parapete, cornişe, geamuri, ornamente care de obicei se pot prăbuşi în stradă.
 8. Acordaţi primul ajutor persoanelor rănite.

Niciun comentariu: