marți, 23 septembrie 2014

Licitaţia reluată!

MEN anunţă că a fost finalizată procedura de reevaluare a ofertelor de manuale pentru clasele I şi a II-a, ţinând cont de decizia Consiliului Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor.
 Astfel, într-un comunicat, MEN anunţă că a fost finalizată, ţinând cont de decizia Consiliului Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor din 10 septembrie, procedura de reevaluare a ofertelor de manuale şcolare pentru clasele I şi a II-a, în format print şi digital, din cadrul licitaţiei privind achiziţionarea acestora, şi că va informa ofertanţii.
Potrivit Ministerului Educaţiei Naţionale (MEN), reevaluarea făcută de Centrul Naţional de Evaluare şi Examinare (CNEE) s-a realizat în baza legislaţiei în vigoare privind licitaţiile publice.
Termenul de finalizare a reevaluării a fost stabilit în maximum două săptămâni de la momentul publicării deciziei.
 Reevaluarea, subliniază ministerul, este prima etapă din procedura de licitaţie, mai precizează ministerul. CNEE va informa toţi ofertanţii cu privire la rezultatele evaluării proiectelor de manuale depuse.
 Din punct de vedere legal, imediat după această informare, participanţii la reevaluare pot depune contestaţii. Într-o astfel de situaţie, MEN arată că va aştepta decizia de soluţionare a CNSC şi va aplica prevederile acesteia, în limita termenelor legale.
 MEN mai precizează că etapa următoare va presupune semnarea acordurilor-cadru între CNEE şi ofertanţii câştigători.
Imediat după acest moment, cadrele didactice din învăţământul primar vor fi consultate asupra manualelor care urmează să fie folosite la catedră, pentru a putea opta pentru acelea pe care le consideră potrivite. Consultarea se va face pe o platformă online, aceeaşi pe care se vor centraliza comenzile de manuale ale fiecărei unităţi de învăţământ.
 După centralizarea comenzilor, CNEE va încheia contracte cu fiecare ofertant în parte. Altfel spus, licitaţia este, practic, reluată.

Niciun comentariu: