vineri, 12 decembrie 2014

Sumele reținute vor fi returnate

Măsura se aplică, pe o perioadă de un an, în cinci tranşe.
Restituirea sumelor se face la cererea titularului dreptului de pensie, al beneficiarului de indemnizaţie socială pentru pensionari sau de indemnizaţie pentru însoţitor, depusă la Casa Judeţeană de Pensii (CJP) .
 După înregistrarea cererii, Casa de Pensii trebuie să verifice îndeplinirea condiţiilor pentru restituirea sumelor recuperate şi calculează suma totală de restituit.
Restituirea primei tranşe către solicitant se efectuează în maximum trei luni de la data înregistrării cererii.
 Sumele de restituit se achită odată cu drepturile de care beneficiază solicitantul, prin acelaşi mijloc de plată.
Reamintim că se se restituie debitele provenite din plata eronată a unor drepturi de pensie, indemnizaţie socială pentru pensionari şi indemnizaţie pentru însoţitor – recuperate de la pensionari în perioada 1 ianuarie 2011 – 1 octombrie 2014.
Restituirea se face eşalonat, pe o perioadă de cinci ani calendaristici, începând de la data de 1 ianuarie 2015, prin plăţi anuale egale.

Niciun comentariu: