marți, 5 mai 2015

Recalcularea pensiei

Pensionarii pentru limită de vârstă care, după data înscrierii la pensie realizează stagiu de cotizare, pot solicita recalcularea pensiei, reglementează Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice.
 Legislația în vigoare are prevederi clare cu privire la condițiile în care pensionarii pot solicita recalcularea pensiilor, în cazul în care obțin venituri după pensionare, astfel încât cuantumul acestora să fie mărit.
 Această recalculare poate fi cerută oricând după ieșirea la pensie, dacă persoana în cauză obține venituri pentru care se datorează contribuția de asigurări sociale.
Legislația în vigoare nu impune realizarea unui stagiu minim de cotizare după pensionare pentru solicitarea recalculării, iar acest lucru poate fi făcut după fiecare stagiu.
 Cererea de recalculare se depune la Casa Județeană de Pensii , iar împreună cu aceasta vor fi lăsate la dosar un cupon de pensie, actele doveditoare în baza cărora se solicită recalcularea și o copie a actului de identitate.
 Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice mai prevede că recalcularea se mai poate face și prin adăugarea veniturilor și/sau a stagiilor de cotizare nevalorificate la momentul stabilirii pensiei sau prin depunerea de documente suplimentare care nu există la dosar, dar care influențează cuantumul acesteia.
 Suma reprezentând cuantumul pensiei recalculate se acordă începând cu luna următoare celei în care a fost înregistrată cererea.
 Atenție, însă!
Orice schimbare în situația pensionarului, care duce la modificarea condițiilor în funcție de care s-a stabilit sau se plătește pensia, trebuie comunicată Casei Județene de Pensii în maxim 15 zile.
 În momentul de față, cei care pot cumula pensia cu venituri pentru care plata CAS este obligatorie sunt: pensionarii pentru limită de vârstă; nevăzătorii; pensionarii de invaliditate gradul III și copiii pensionari de urmaș încadrați în gradul III de invaliditate; copiii pensionari de urmaș, până la 16 ani, sau până la cel mult 26 de ani dacă își continuă studiile într-o formă de invățământ, până la terminarea acestora.
Totodată, soțul supraviețuitor care beneficiază de pensie de urmaș poate s-o cumuleze cu venituri din activități profesionale pentru care asigurarea este obligatorie, dacă acestea nu depășesc 35% din câștigul salarial mediu brut.
 Potrivit legii, bugetarii nu mai au plafon la cumularea pensiei cu salariul, acesta fiind eliminat încă din toamna anului trecut.
 Potrivit vechilor reglementări, cumulul pensiei nete cu veniturile salariale putea fi făcut atât timp cât nu era depășit nivelul câștigului salarial mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurărilor sociale de stat.
 Astfel, pensionarii erau obligați să-și exprime în scris opțiunea între suspendarea plății pensiei pe durata exercitării activității și încetarea raporturilor de muncă, de serviciu sau a actului de numire în funcție. În prezent, acest plafon nu se mai aplică.

Niciun comentariu: