joi, 11 iunie 2015

Venituri de maxim 3.000 lei/an

În situația persoanelor care realizează venituri din mai multe activități, concediul și indemnizația pentru creșterea copilului se acordă pe baza documentelor doveditoare privind suspendarea a cel puțin uneia dintre activități, însă astfel încât sumele câștigate să nu depășească 3.000 de lei într-un an calendaristic.
 Acest lucru este prevăzut într-un proiect de Hotărâre de Guvern ce vine să modifice OUG nr. 111/2010 privind concediul și indemnizația lunară pentru creșterea copiilor.
 Pentru a se aplica, acesta trebuie adoptat de Executiv și publicat în Monitorul Oficial.
 Proiectul, care se află în acest moment în dezbatere publică pe site-ul Ministerului Muncii, prevede că „în perioada concediului (...), persoana îndreptățită poate realiza venituri supuse impozitului până la nivelul prevăzut la art. 16 alin. (3) lit.c) din ordonanța de urgență (maximum 6 ISR într-un an calendaristic, adică 6x 500, deci 3.000 de lei - n.r.), prin desfășurarea efectivă a unei activități, cu condiția menținerii întreruperii/suspendării uneia dintre activitățile care au stat la baza stabilirii dreptului la indemnizație”.
 Agenția Județeană pentru Plăți și Inspecție Socială este instituția care are obligația să verifice dacă persoana respectivă respectă sau nu limita de venituri de 3000 lei/an, în termen de trei luni de la încheierea fiecărui an calendaristic din perioada concediului pentru creșterea copilului, precum și de la încetarea dreptului la concediu și indemnizație pentru creșterea copilului.
 Proiectul de act normativ mai prevede faptul că dacă persoana în cauză realizează venituri nete de maxim 3000 de lei/an în perioada concediului de creștere a copilului, aceasta nu va putea solicita de stimulentul de inserție.
 În cazul în care părinții vor realiza venituri mai mari de 3.000 de lei pe an, aceștia vor fi obligați să anunțe în scris autoritățile în luna următoare celei în care se va depăși limita.
 În acest caz, banii încasați necuvenit vor fi recuperați. Potrivit OUG nr. 111/2010, mamele sau tații care beneficiază de concediu pentru creșterea copilului pot obține și alte venituri, în afara celor supuse impozitului pe venit, fără să le fie suspendată plata indemnizației.
 Este vorba despre obținerea de indemnizații în calitate de consilier local/județean, indiferent de nivelul acestora.
Totodată, plata indemnizației se menține și dacă persoana îndreptățită primește diverse sume în baza legii, a contractului colectiv de muncă sau a contractului individual de muncă, acordate în perioada concediului pentru creșterea copilului, altele decât cele rezultate din desfășurarea efectivă a unei activități în perioada de concediu.
 Potrivit proiectului de act normativ, solicitarea concediului și a indemnizației pentru creșterea copilului se face pe bază de cerere și documente doveditoare, cu cel puțin 30 de zile înainte de intrarea efectivă în acest concediu.
 În cazul nerespectării acestui termen, concediul și indemnizația se reduc din oficiu cu o lună.
 La stabilirea nivelului indemnizației pentru creșterea copilului se iau în considerare veniturile realizate în ultimele 12 luni anterioare nașterii celui din urmă copil.
 Conform OUG nr. 111/2010, cele 12 luni pot fi constituite integral și din perioade în care solicitanții au fost, spre exemplu, în șomaj, concediu fără plată pentru creșterea copilului, concedii medicale pentru prevenirea îmbolnăvirilor și recuperarea capacității de muncă și altele.

Niciun comentariu: