marți, 21 iulie 2015

Cu certificatul prenupțial!

Pe lângă cărţile de identitate ale viitorilor soţi şi certificatele de naştere în original şi copie xerox, este nevoie de certificatul prenupţial.
 În mod normal, acesta ar trebuie eliberat de medicul de familie al mirilor, dar nu înainte ca viitorii însurăţei să treacă pe la un laborator de analize medicale pentru a-şi face un set de analize.
 Există şi medici de familie care refuză să elibereze acest certificat prenupţial, pe motiv că fie nu au timp, fie nu s-au ocupat niciodată cu aşa ceva.
Mirilor nu le rămâne decât o singură variantă, şi anume să apeleze la medicul de la cabinetul de planning familial situat în cadrul Policlinicii Dorohoi.
 Acest certificat nu trebuie eliberat decât în apropierea nunţii, fiindcă nu pot fi mai mult de 14 zile de la data emiterii până la data oficierii căsătoriei.
 Din acel certificat trebuie să rezulte menţiunea expresă “se poate căsători”
. Dacă unul dintre soţi a mai fost căsătorit, trebuie să depună la Starea Civilă şi sentinţa de divorţ rămasă definitivă (hotărârea judecătorească), în original, sau certificatul de deces (copie şi original) al fostului soţ (după caz).
Toate actele se depun la Oficiul Stării Civile cu zece, dar nu mai mult de 14 zile înainte de data fixată pentru oficierea căsătoriei, fiind necesară prezenţa ambelor persoane care doresc să se căsătorească. În momentul oficierii căsătoriei, este necesară prezenţa a doi martori, care să aibă asupra lor actele de identitate (carte de identitate sau buletin).

Niciun comentariu: