marți, 29 septembrie 2015

Organizarea excursiilor

Inspectoratul Şcolar Judeţean (ISJ) a stabilit procedura operaţională privind modul în care unităţile de învăţământ din judeţ organizează, aprobă şi desfăşoară taberele, excursiile, expediţiile şi drumeţiile şcolare.
Astfel, orice tabără, excursie, expediţie şi alte activităţi de timp liber cu elevii şi preşcolarii va fi organizată numai cu aprobarea conducerii unităţii de învăţământ, în afara programului şcolar.
 În perioada anului şcolar, în timpul orelor de curs, pot fi organizate excursii tematice de o zi dacă obiectivele acestor activităţi sunt complementare curriculumului şcolar – lecţii demonstrative la muzee, vizite la firme şi instituţii publice, vizite de documentare la unităţi de învăţământ preuniversitar şi universitar, participări la proiecte şi programe avizate de Ministerul Educaţiei şi Cercetării Ştiinţifice şi ISJ.
 Excursiile, vizitele la muzee, vizionările de spectacole şi alte activităţi de timp liber care se desfăşoară în localitatea de domiciliu a şcolii sau în judeţ şi nu depăşesc şase ore vor avea aprobarea directorului unităţii de învăţământ, fără a fi necesar avizul ISJ.
 Se va solicita aprobarea ISJ  numai pentru desfăşurarea taberelor şcolare, excursiilor, expediţiilor şi altor activităţi care se desfăşoară în afara judeţului .
 Cadrele didactice şi unităţile de învăţământ au obligaţia să ia toate măsurile în vederea asigurării condiţiilor de siguranţă ale elevilor pe durata activităţii respective şi să se asigure, pe toată durata taberei sau a excursiei, de existenţa unei persoane specializate în acordarea primului ajutor, dacă operatorul economic nu oferă acest lucru.
Cadrele didactice organizatoare vor selecta câte un cadru didactic pentru fiecare zece elevi participanţi pentru a-i însoţi şi supraveghea pe toată perioada excursiei sau taberei, să se implice direct în activităţile copiilor, să evalueze riscurile asociate activităţilor propuse, să ia măsuri de prevenire şi reducere a riscurilor de vătămare a participanţilor, să asigure transportul elevilor la unităţi medicale în cazul vătămării elevilor.
 Pentru orice deplasare cu elevii în timpul sau în afara orelor de curs, cadrul didactic este obligat să anunţe conducerea unităţii de învăţământ şi să prezinte documentaţia specifică cel puţin cu o lună înainte.

Niciun comentariu: