miercuri, 7 octombrie 2015

Fără autorizație!

Autorizatia de construire pentru extinderea cimitirelor cu suprafete de teren limitrofe ar putea sã nu mai fie necesarã, potrivit unui proiect de lege depus pentru dezbatere la Senat, la începutul acestei sãptãmâni, de cãtre sapte parlamentari, majoritatea PSD.
 Proiectul de modificare a Legii 102/2014 privind cimitirele, crematorii le umane si serviciile funerare prevede cã „nu este necesarã obtinerea autorizatiei de construire pentru extinderea cimiti re – lor cu suprafete de teren limitrofe, pentru executarea insemnelor, a bordurilor sau a imprejmuirilor locuri lor de inhumare, pentru realizarea de obeliscuri sau a altor lucrãri de artã plasticã din cimitir”. Initiatorii aratã in expunerea de motive a proiectului de lege cã persoanele juridice care au in posesie cimitire din Romania se confruntã, in acest moment, cu o situatie deosebit de delicatã, generatã de im – po sibilitatea gãsirii unor solutii de extindere a cimitirelor din localitate, „in absenta unui sprijin nemijlocit”.
 În Romania, cimitirele se aflã in propri etatea publicã a statului, a culte lor reli gi oase legal recu – noscute sau a unitãtilor locale de cult/ bisrici, in cazul cimitirelor confesionale, in proprietatea operatorilor economici, asociatiilor si fundatiilor, cat si in proprietatea unui alt stat, cu respectarea trata telor la care Romania este parte.
 În zona ruralã, care cuprinde aproximativ 13.000 de sate, cimitirele sunt prepon derent in proprietatea administratiilor publice locale.
 Proiectul este initiat de mai multi parlamentari.
 Propunerea de modificare a Legii 102/2014 ar urma sã fie dezbãtutã, intr-o primã etapã, in co – misiile de specialitate ale Senatului, apoi in plenul acestei Camere.
 Forul legislativ decizional este Camera Deputatilor.

Niciun comentariu: