marți, 13 februarie 2018

Drepturile bănești ale moștenitorilor decedați


Reprezentanţii Casei Judeţene de Pensii Botoșani au transmis unele precizări privind drepturile băneşti pe care le au moştenitorii pensionarilor decedaţi.
 Puţină lume ştie că sumele neîncasate de către pensionar, reprezentând pensia pe luna în care a avut loc decesul şi, după caz, drepturi restante de pensie, cuvenite şi neîncasate până la deces, se plătesc soţului supravieţuitor, copiilor, părinţilor sau, în lipsa acestora, celorlalţi moştenitori, în condiţiile dreptului comun.
 “Sumele neîncasate de către pensionar pot fi solicitate în cadrul termenului general de prescripţie, respectiv, 3 ani de la data decesului.
Actele necesare în vederea acordării acestor sume sunt, după caz:
 cerere;
certificatul de deces, în original şi în copie;
 actul de identitate al solicitantului (original şi în copie);
 acte de stare civilă ale solicitantului, din care să rezulte gradul de rudenie cu decedatul (original şi copie);
 certificatul de moştenitor (original şi copie);
 copia talonului de plată a pensiei persoanei decedate, după caz”, a transmis CJP.
 De asemenea, se poate încasa ajutorul de deces, care începând cu data de 6 ianuarie 2018 este în sumă de 4.162 lei în cazul decesului asiguratului sau pensionarului şi în sumă de 2.081 lei în cazul decesului unui membru de familie al asiguratului sau pensionarului.

Niciun comentariu: