marți, 15 mai 2018

EN 4


După ce elevii de clasa a II-a au spart gheața emoțiilor susținerii evaluărilor naționale, săptămâna aceasta a venit rândul elevilor de clasa a IV-a.
 Potrivit calendarului publicat de Ministerul Educației Naționale (MEN), pe 15 mai va avea loc evaluarea competențelor fundamentale dobândite în ciclul primar, la finalul clasei a IV-a, la limba și literatura română, iar pe 16 mai testarea cunoștințelor la matematică.
 Lor le vor urma elevii claselor a VI-a, care vor susține evaluarea competențelor fundamentale dobândite în ciclul inferior al gimnaziului (clasele V-VI) în zilele de 23 mai (limbă și comunicare) și 24 mai (matematică și științele naturii).
 Sălile în care se susţin aceste evaluări sunt, de regulă, cele în care elevii îşi desfăşoară activitatea în mod obişnuit.
 Acestea vor fi adaptate în prealabil, după caz, în funcţie de testul planificat, prin eliminarea oricăror materiale didactice care i-ar putea influenţa pe elevi.
 Precizăm că testele sunt elaborate de Centrul Național de Evaluare și Examinare, au un format asemănător cu cel al evaluărilor internaționale și trebuie să aibă un nivel mediu de dificultate.
 Durata alocată rezolvării acestora este de 60 de minute pentru fiecare test administrat la EN IV și EN VI.
 Testele sunt evaluate în cadrul unităţii de învăţământ, de cadrele didactice din respectiva unitate, în termen de cel mult 7 zile de la data susținerii ultimului test.
 Părinții trebuie să știe că rezultatele individuale obținute la aceste evaluări nu se afișează/ nu se comunică public și nu se înregistrează în catalogul clasei, decât la solicitarea expresă a părinților sau tutorilor.
 Rezultatele vor fi valorificate strict la nivelul unității de învățământ prin elaborarea planurilor individualizate de învățare, acolo unde este cazul, respectiv informarea elevilor și a părinților/ reprezentanților legali asupra stadiului formării și dezvoltării competențelor evaluate.

Niciun comentariu: