luni, 18 mai 2020

În ce condiții avem voie să plecăm cu mașina din localitate


Motivele pentru a ieși din localitate sunt incluse în anexa Hotărârii de instituire a stării de alertă.
 -în interes profesional, inclusiv între locuință/gospodărie și locul/locurile de desfășurare a activității profesionale și înapoi;
 -în scop umanitar sau de voluntariat; realizarea de activități agricole;
 -pentru comercializarea de produse agroalimentare de către producătorii agricoli;
 -îngrijirea sau administrarea unei proprietăți din altă localitate;
 -eliberarea de documente necesare pentru obținerea unor drepturi;
 -participarea la programe sau proceduri în centrele de tratament; asistență medicală care nu poate fi amânată și nici realizată de la distanță;
 -activități recreativ-sportive individuale desfășurate în aer liber (ciclism, drumeție, alergare, canotaj, alpinism, vânătoare, pescuit și altele) cu participarea a cel mult 3 persoane.
 -participarea la evenimente familiale, cu un număr limitat de persoane și respectarea regulilor de distanțare socială;
 -pentru achiziția, service-ul, efectuarea ITP sau alte operațiuni de întreținere a vehiculelor, activități care nu pot fi efectuate în localitatea de domiciliu.
 -din alte motive justificate, precum: − îngrijirea/însoțirea copiilor/membrilor de familie;
 − îngrijirea unei rude/afin sau persoană aflată în întreținere;
 − asistența persoanelor vârstnice, bolnave sau cu dizabilități;
 − deces al unui membru de familie;
 – asigurarea de bunuri care acoperă necesitățile de bază ale persoanelor și animalelor de companie/domestice.
 Declaraţia pe proprie răspundere poate fi scrisă și de mână.
 Declarația pe propria răspundere trebuie să cuprindă numele și prenumele, data nașterii, adresa locuinței, motivul și locul deplasării, data și semnătura.
 De asemenea, declarația pe propria răspundere poate fi prezentată personalului autorităților abilitate și prin intermediul telefonului, tabletei sau unui dispozitiv electronic similar, însă facem precizarea că declarația trebuie să conțină semnătura olografă a persoanei indiferent de suportul sau mediul pe care este stocată.

Niciun comentariu: